KATEGORİ: Tarih & Araştırma

Tarih & Araştırma

EYYÛBÎLERİN AHLAT VALİSİ HÂCİB HÜSAMEDDİN ALİ VE HÂREZMŞAHLAR

Tarihte nice kahraman vardır. Tarihin değişmesine yön vermiş ama adı unutulmuş. Eyyûbîlerin Ahlat Valisi Hüsameddin Ali de böyle bir ...

SELÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ DEVRİ’NDE (1169-1193) MISIR’DA ASAYİŞ SİYASETİ

Mısır’ı 358/969’dan beri yöneten Fâtımî yönetiminde devlet; Fâtımî hanedanı, başvezirler, sair devlet ricali ve ...

Dünden Bugüne İslam Tarihi Hz. Osman ve Hz. Ali Devri

Kitabın Pdf linki: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/DUNDEN_BUGUNE_YSLAM_TARYHY_2._CYLT.pdf Hz. Osman ve Hz. Ali Devirleri, Allah ...

Selâhaddin-i Eyyûbî İle İlgili Kaynakalr

PDF Kitap Link: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Salahaddin-i_Eyyubi_Yle_ilgili_kaynaklar_pdf_kitap.pdf Selâhaddîn-i ...

İslam Tarihi I. Cilt

Kitabımızn PDF Linki: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/DUNDEN_BUGUNE_YSLAM_TARYHY_1._CYLT_1.pdf İslam Tarihi ...

Kürt Aklını Anlamak

Kürt Aklını Anlamak Kürtlerle ilgili bugüne kadar konuşulmamış pek çok konu vardır. Kürtlerle ilgili doğru konuşulmuş ...

Modernizm Risalesi

Risalemizin PDF Formatı: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Modernizm_Risalesi.pdf   MODERNİZM RİSALESİ ...

İmam Şafiî Hayat Öyküsü

Buradan pdf olarak da indirip okuyabilirsiniz:  https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Ymam_Yafii.pdf İmam Şafiî ...

İslam Tarihi Dersleri

İslam Tarihi konusunda bugünün gerçekliği içinde sahih bir anlatım bulmak oldukça güçtür. Zira tarih, siyasi bir ...

Kürt Siyasetine Dair Mülahazalar/PDF KİTAP

Sosyalizm, toplumların felaketidir. Ne yazık ki bu eskimiş ideoloji üzerinden Kürtler, asimile ve etkisizleştirilme yoluna gidilmektedir. Kürtlerin ...