10 Nisan 2019, 14:22 tarihinde eklendi

Kutlu Doğum'a kim karşı?

Kutlu Doğum'a kim karşı?

Bahar güzelliğinde, Nisan`ın bereket müjdesinde bize mağfiret ve kurtuluş müjdesi veren Hz. Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi vesellem`in adı anılıyor dört yanımızda.

Viladet yıldönümü vesile, Onu hakkıyla tanıyıp Onun yolundan gitmek maksattır.

Kendisine bir kez daha salât ve selam, Onun doğumu vesilesiyle Onu hatırlayanlardan, hatırlatanlardan, Onun gibi yaşayıp Onun gibi yaşatmak isteyenlerden Allah razı olsun…

Mevlid`in tebriki yeni bir vaka değil, Haçlı istilasının İslam âlemini esir almak istediği günlerde o istilacıların en büyük düşmanı, ümmetin önüne ışık tutan Nûreddin Mahmud Zengî Hazretlerinin dostu, üstadı, şeyhi,tandır sırtlayıp satarak geçinen Musullu Ömer Mellâ tarafından yaygınlaştırılmış…

Doğruhaber 2017

Ömer Mellâ, evlerde kutlanan Mevlid-i Şerif`i meydanlara taşımış; onun önderliğinde on binlerce kişi bir araya gelip salavat getirmiş, Sünnet-i Seniye`nin tehdit altında olduğunu Müslümanlara hatırlatmış, onları Haçlı işgaline karşı Hz. Muhammed Mustafa`nın sünneti üzerinde buluşmaya davet etmiştir.

Sonra Mescid-i Aksâ`yı Haçlılardan kurtaran Selâhaddîn-i Eyyûbî Hazretlerinin halasıyla evli ve Haçlılara karşı mücadelenin önderlerinden Erbil Hakimi Muzaffer Gökbörî Hazretleri Ömer Mellâ`nın hizmetine sahip çıkmış, etkinliği Erbil çevresinde bir devlet törenine dönüştürmüştür.   

Mevlid-i Şerif tebriki devrin muhaddis olmakla nâm salmış, müctehid düzeyindeki Hanefî, Şafiî ulemasınca benimsenmiş. Sonraki devir Hambeli ulema bu etkinliklere katılanların sevap sahibi olacağını beyan ederken Ömer Mellâ`nın şahsı ve bu hizmeti akidede Hambeliliğe meyleden Şafiî âlimlerince de övülmüş, takdir edilmiştir. İlmin İslam âleminin merkezini kuşattığı Miladî 12`inci yüzyılın sonu, 13. yüzyıl ve 14. yüzyılın başında yaşayan ulema, Malikîler de dâhil kitlesel Mevlid kutlamalarını müttefikünaleyh takdir etmiştir. Zira bu etkinlikler camiye yolu düşmeyene dahi Hz. Muhammed Mustafa`nın sünnetini ulaştırmıştır.

Ne var ki İngilizlerin İslam âlemini işgal etmeye niyetlendikleri bir devirde garip bir şekilde birileri Mevlid`in kitleselleştiği ilk devrin salih, zahid ve abid Hambeli ulemasının “kadınlar ve erkekler bir arada bulunmasın, Kur`an-ı Kerim mutlaka okunsun” türündeki uyarılarını alıp İngilizlerin avam halkı İslam`dan uzaklaştırma emelleri doğrultusunda abartmış, o devrin Hambeli ulemasına iftira ederek Mevlid tebriklerine karşı çıkmışlardır.

Diyelim ki söylediklerinde küçük bir haklılık payı var. Büyük bir maslahat bu küçük haklılığa feda edilemez. Kaldı ki yaklaşık sekiz yüzyıl boyunca Müslümanlar, Mevlid-i Şerif`i evlerinde, yörük çadırlarında, bağlarında bahçelerinde bir aile etkinliği olarak tebrik etmiş, içlerinde bulunan ve bugün ümmetin tamamına ilmî önderlik yapan Şah Veliyullah Dehlevî gibi şahsiyetleri yetiştiren ulema ve meşayih buna karşı çıkmamış, bunu bizzat teşvik etmiştir.

Osmanlı`da ise Mevlid-i Şerif törensel olarak icra edilmiş, bugün Pakistan, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde icra edilmeye devam edilmektedir. İngilizlerin oyununa gelip zihinleri bulandıranların aralıksız propagandası, Mevlid-i Şerif kutlamalarına son vermemiştir.

Türkiye`de ise Hicri takvime göre tebrik edilen 12 Rebiülevvel tebrikine ek olarak Miladî 20 Nisan tebriki getirilmiştir.

Bugünlerde bu coşkulu tebrikler devam ederken geçmişte Amerika ile çalıştıklarından, dünyanın tanınmış Evanjelist ve Yahudi tüccarları ile ticari ilişkileri bilinen, hatta İslam karşıtı Amerikan FOX TV`nin sahibi ile dahi ticari bağları bulunan bir grup bu tebrike karşı kampanya başlatmıştır. Hem de 12 Rebiülevvel tebrikinin önemini gündeme getirerek…

Geçmişte İngilizlerin oyununa gelenlerin “bidat” propagandasının yerini şimdi tanınmış Amerikan muhiplerinin, bir zamanlar kapitalizmin İslam`ın kendisi, ABD`nin İslam`ın büyük dostu olduğunu öne süren kitapçıkların dağıtımcısı olan bu grubun propagandası, Kürt coğrafyasında derin emeller peşinde bulunup bu emellerin önünde en büyük engel olarak Kürtlerin dindar olmasını gören ABD`nin projelerinden bağımsız değildir. Dertleri ne 12 Rebiülevvel ne 20 Nisan`dır, sadece Amerikan ihaleleridir. Bu, 15 Temmuz`da dişleri sökülen Evanjelizmin yeni bir hamlesidir. Bilinmesinde yarar var.

Hiç umutlanmasınlar, Hz. Muhammed Mustafa kış da olsa bahar da olsa yazın sıcağı, sonbaharın değişken havasında da olsa anılacak, sevilecek ve Onun yolundan gidilecektir.

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *