KATEGORİ: Tarih & Araştırma

Tarih & Araştırma

Dünden Bugüne İslam Tarihi Hz. Osman ve Hz. Ali Devri

Kitabın Pdf linki: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/DUNDEN_BUGUNE_YSLAM_TARYHY_2._CYLT.pdf Hz. Osman ve Hz. Ali Devirleri, Allah ...

Selâhaddin-i Eyyûbî İle İlgili Kaynakalr

PDF Kitap Link: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Salahaddin-i_Eyyubi_Yle_ilgili_kaynaklar_pdf_kitap.pdf Selâhaddîn-i ...

İslam Tarihi I. Cilt

Kitabımızn PDF Linki: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/DUNDEN_BUGUNE_YSLAM_TARYHY_1._CYLT_1.pdf İslam Tarihi ...

Kürt Aklını Anlamak

Kürt Aklını Anlamak Kürtlerle ilgili bugüne kadar konuşulmamış pek çok konu vardır. Kürtlerle ilgili doğru konuşulmuş ...

Modernizm Risalesi

Risalemizin PDF Formatı: https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Modernizm_Risalesi.pdf   MODERNİZM RİSALESİ ...

İmam Şafiî Hayat Öyküsü

Buradan pdf olarak da indirip okuyabilirsiniz:  https://abdulkadirturan.com/tema/blog/uploads/reklamlar/Ymam_Yafii.pdf İmam Şafiî ...

İslam Tarihi Dersleri

İslam Tarihi konusunda bugünün gerçekliği içinde sahih bir anlatım bulmak oldukça güçtür. Zira tarih, siyasi bir ...

Kürt Siyasetine Dair Mülahazalar/PDF KİTAP

Sosyalizm, toplumların felaketidir. Ne yazık ki bu eskimiş ideoloji üzerinden Kürtler, asimile ve etkisizleştirilme yoluna gidilmektedir. Kürtlerin ...

Müslümanların Sorunları/PDF KİTAP

Müslümanların sorunlarına yönelik önceki yüzyılda tespitler yapıldı. Bunlar elbette doğru ve köklü tespitlerdi. Lâkin ...

Yeni Bir Dünya Mümkün/PDF KİTAP

İman ve umut, çifte kanat gibidir. Umut olmadan, iman karşılık bulmaz. İslam dünyasının çok sorunu var. Ama İslam dünyası asla umutsuz ...