03 Mayıs 2020, 19:07 tarihinde eklendi

Müsteşarının Kaleminden Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin Şahsiyeti ve Ahlakı 2

Müsteşarının Kaleminden Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin Şahsiyeti ve Ahlakı 2

Malına Zekât Düşmeyen Sultan

3. Zekâtı

Selâhaddin rahmetüllahi aleyh, kendisine zekât düşecek kadar malı olmadan vefat etti. Nafile sadakaya gelince o, eline geçen her şeyi tasadduk ederdi. Elinde sadaka olarak verilecek hiçbir şey kalmadan ruhunu teslim etti.

Vefat ettiğinde hazinesinde altın ve gümüşten 47 Nasırî dirhem ve 1  Surî dinardan başka para yoktu. Ardında ne bahçe ne bostan ne tarla ne mülkten başka bir şey bıraktı. Rehimehüllah…

 

4. Orucu

Farklı Ramazanlarda yakalandığı hastalıklar, oruçtan bazı günlerinin zayi olmasına yol açmıştı. Kâtip ve Müsteşarı Kadı Fadıl, o günleri kaydetmişti. Vefat ettiği yıl Kudüs’te iken o günlerini kaza ediyordu.

Toplam iki Ramazan kadar kazası vardı. Devam eden hastalıkları ve cihadla meşguliyeti onu kazalarını tutmaktan da alıkoymuştu. Yapısı da (hastalıktan dolayı) oruca yatkın değildi. Buna rağmen Allahu Teala onu tutmadığı günleri telafi etmeye isteklendirmişti. O, oruç tutardı ve ben tuttuğu günleri kaydederdim. Zira Kadı Fadıl, o günlerde yanımızda değildi. Doktorlar da onun oruç tutmasından dolayı onu eleştiriyorlardı. Ama o duymazlıktan geliyordu, bana dokunmuyor, diyordu. Böylece kendini onlardan kurtarırdı, rahmetüllahi aleyh… Bu şekilde üzerinde kaza kalmayıncaya kadar oruç tutmayı terk etmedi.

 

5. Haccı

Hacca gitme azmini hep korudu, özellikle vefat ettiği yıl Hacca gitme konusunda çok iştiyaklıydı. Hazırlıklarını da yapmış, geriye sadece yola çıkması kalmıştı. Vaktin darlığından ve benzerlerinin Hacca giderken yaptıkları bağışlardan elinde bulunmadığından bir sonraki yıla erteledi. Allah Teala takdir etmiş olduğunu yerine getirdi. Bu has ve genelin onun hakkında bildiği bir husustu.

(Aslında Selâhaddîn ancak vefatına doğru İngiltere Kralı Aslan Yürekli Rişard ve diğer Haçlılarla vardığı 3. 8 aylık anlaşma ile hac için fırsat bulmuş ve bu fırsatı değerlendirmek istemişti. Müsteşar İbn Şeddâd da bundan yanaydı. Ama daha kıdemli Müsteşarı Kadı Fadıl ülkenin çözülecek sorunlarının olduğunu ve en kötüsü hazinenin tamamen boş olduğunu söyleyip ona engel oldu. Kadı Fadıl’ın asıl endişesi ise Selâhaddin’in Haccının Abbâsî Halifesi nezdinde bir karışıklığa yol açmasıydı.)

Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin Şahsiyeti ve Ahlakı

6. Diğer Bazı Özellikleri

Rahimehüllahu Teala, Yüce Kur’an’ı dinlemeyi çok severdi, kendisi için bir imam araştırdığında hıfzının sağlam olmasını ve Kur’an ilimleri konusunda alim olmasını şart koşardı.

Kendisi gece konağında iken onun için iki, üç, dört cüz Kur’an okunur ve o dinlerdi.

Meclis (Divan) toplantısına geçmeden önce 20 ve daha fazla ayet-i kerime okutmayı adet haline getirmişti.

Bir gün babasının yanında Kur’an okuyan bir çocukla karşılaşmıştı, çocuk güzel okuyordu, onu yanına yaklaştırdı, ona yemeğinden verdi ona ve babasına bir miktar tarla vakfetti.

Rahimehüllahu Teala, kalbi yumuşaktı, gözlerinden çabuk gözyaşı dökülürdü. Kur’an-ı Kerim dinlediğinde çoğu zaman gözyaşı dökerdi.

Rahimehüllahu Teala, Hadis dinleme konusunda çok iştiyaklıydı. Hadis konusunda ilmi geniş bir ravi şeyhi haber aldığında, eğer o şeyh huzuruna gelecek olanlardan ise huzuruna çağırır ve ondan hadis dinlerdi. O sırada yanında bulunan huzurunun has insanları, evlatları ve memlüklerine de hadis dinletirdi. Hadis okunurken insanlara, saygı gereği oturmalarını emrederdi.

Eğer haber aldığı hadis ravisi şeyh, sultanların huzuruna gitmeyenlerden, onların meclislerinden kendisini uzak tutan biri ise Selâhaddin kendisi ona giderdi. İskenderiye’de Hafız (Ebû Tahir es-Selefi) el-İsfahanî’ye gitmiş ve ondan çok sayıda hadis rivayet etmişti.

Rahimehüllahu Teala, kendisi de hadis okumayı severdi. Beni, bir başına huzuruna çağırdı ve bazı hadis kitapları getirip onlardan hadis okudu. Bir hadiste, ibretlik bir ifadeye gelince kalbi titredi ve gözleri yaşardı.

 

 

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *